Verksamheter

500 år av erfarenhet

Mjölkproduktion

På Bjärsgårds Lantbruks AB bedriver vi en modern mjölkproduktion med fokus på närmiljö och bra djurvälfärd. Merparten av det foder som korna konsumerar för att producera hög kvalitativ mjölk odlas på gårdens egna marker, detta ger oss spårbarhet hela vägen från fält till mule.

Vi arbetar med att ha korta transporter och full kontroll över de faktorer som styr mjölkens kvalité.  

Växtodling

På Bjärsgårds fält odlar vi främst grödor som kan förse våra kor och ungdjur med foder. Totalareal under plog är 900 ha och 300 ha naturbete.
Våra grödor är vall, majs, höstvete, rågvete, havre och höstraps.

Fastigheter

Bjärsgård äger cirka 30 bostädshus och ett antal fritidshus som ligger i vårt vackra och natursköna landskap. 


För mer information och eventuellt intresse vänligen kontakta vår förvaltare, Acrinova.


Anmäl intresse på: https://www.acrinova.se/ansokan-hyreslagenhet


Skog

Det har under hundratals år bedrivits skogsbruk i Bjärsgårds skogar med ständig utveckling. Idag bedrivs ett modernt och hållbart skogsbruk med stor variation. 

Jakt och Fiske

På Bjärsgårds marker bedrivs aktiv viltförvaltning genom jakt och viltvård. Genom vår lokalisering i gränslandet mellans skogbygden och åkermarken så har vi en rik fauna. På en del av gården bedrivs egen jakt medan övriga jaktområden är utarrenderade. 


Allt fiskevatten är utarrenderade vilket även innefattar ett av Sveriges bästa laxvatten som ringlar sig vid Bjärsgårds sydliga och västliga gränser nämligen Rönne å och Bäljande å. Tillsammans med Länsstyrelsen har många nya lekplatser skapats och hinder tagits bort för laxens vandring.